Cách thức, nhu cầu, xu hướng của khách hàng trong nước và trên thế giới ngày càng thay đổi nhiều, đang gia tăng áp lực cạnh tranh lên các doanh nghiệp Việt Nam và đòi hỏi có sự chuẩn bị để đáp ứng các thay đổi này.
DNVN – Đó là: Bộ sản phẩm nhạc cụ đàn Ghi-ta, Ustic, Măngđolin (Công ty TNHH Nhạc cụ Tân Châu); Nhóm rổ, rá, lồng bàn (HTX Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La); Tinh dầu xoa bóp và cao xoa bóp tinh dầu Kim Vui (Công ty TNHH Sản xuất dầu Kim Vui); Máy ấp trứng gia cầm công suất 1.000 trứng (Công ty TNHH máy ấp trứng Huế).