DNVN - Bộ Công Thương đã lựa chọn được 15 doanh nghiệp phù hợp tham gia thí điểm khảo sát và đánh giá xác định Bộ chỉ số Mức độ sẵn sàng cho sản xuất công nghiệp thông minh (SIRI) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp của Việt Nam trong quá trình tiếp cận và triển khai thực hiện chuyển đổi số.
DNVN - Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Bùi Thế Duy đã truyền đi thông điệp quan trọng này tới cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2019 (VBS 2019) trong phiên thảo luận về Đổi mới khoa học công nghệ và cơ hội đối với Việt Nam diễn ra sáng 16/10 tại Hà Nội.
Ngày 9/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới...